Kalite Politikamız

  • Sosyal sorumluluk bilinciyle; şeffaf, adil, hesap verebilir, çevreci bir yönetimi benimsetmek.
  • Kent halkının ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için, idari, teknolojik, hukuki ve fiziki alt yapıyı kurmak.
  • Kentlinin yaşam kalitesini yükselterek çağdaş ölçülerde yaşayabileceği ortamı oluşturmak.
  • Kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanarak gelir arttırıcı yatırımlar yapmak.
  • Eğitimli personelimiz ile; ilçemizde yaşayanların sosyal ve kültürel beklentilerini karşılamak.

Kalite Yönetim Sisteminin şartlarına uymak, geliştirilmesini sağlamak ve etkinliğini sürekli iyileştirmek. 

TOP