İSG Politikamız

  • Niksar Belediyesi, en değerli varlığı olan çalışanlarının, stajyerlerinin, hizmet veren diğer firma ve çalışanlarını, ziyaretçilerinin sağlık ve güvenliğini sağlamayı,
  • Tüm kazaların önlenebilir olduğu inancıyla, sürekli iyileştirme ve sıfır kaza politikası sayesinde belirlediği hedeflere ulaşacak çalışmalar yapmayı,
  • İş Sağlığı ve Güvenliği(İSG) ile ilgili tüm yasal sorumlulukları yerine getirmeyi ve faaliyetlerinde İSG açısından risk oluşturmayan teknolojiler kullanmayı
  • Tasarım aşamasından itibaren, yeni hizmet, tesis ve süreçlerin İSG açısından etkilerini değerlendirmeyi,
  • İSG meslek hastalıkları konusundaki riskleri de değerlendirmeyi, periyodik olarak gözden geçirmeyi, riskleri en aza indirmek için gerekli çalışmalar yapmayı ve önlemler almayı,
  • İSG kavramının tüm çalışanlar tarafından benimsenmesi ve uygulanması için gerekli eğitim faaliyetlerini düzenlemeyi ve İSG çalışmalarının devamlılığını sağlayarak, sürekli iyileştirmeyi taahhüt eder.

 

 

 

TOP