Çevre Politikamız

  • Sürdürülebilir gelişmeye açık ve daha yeşil bir gelecek için çalışmak
  • Çevre, insan sağlığı ve iş güvenliği bilincinin benimsenmesi, yenilikleri izlemek ve sürekli gelişmeyi sağlamak
  • Sorunlara şeffaf, katılımcı ve yenilikçi bir yönetim anlayışıyla yaklaşmak
  • Faaliyetlerimiz sırasında, çevre ve insan sağlığı ile iş güvenliği hakkındaki bütün mevzuatlara uymak
  • Çevre iş sağlığı ve güvenliği bilincinin tüm personelimiz tarafından benimsenmesi ve bir yaşam felsefesi haline gelmesi için gerekli tüm eğitim, duyuru ve bilinçlendirme faaliyetlerini yürütmek
  • Çevreci ve kaliteye önem veren bir yönetim anlayışıyla sağlıklı ve konforlu kentsel sürdürülebilirliği oluşturmak ve çevresel farkındalık bilinciyle gelecek nesillere yaşanabilir temiz bir çevre bırakmak çevre politikamızı oluşturmaktadır.

TOP