MAYIS AYI MECLİS

Mayıs 02, 2017
MAYIS AYI MECLİS

 

 

İ   L   A   N

 

 

 

NİKSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN ;

 

 

            5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesi ile Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin        6. maddesi gereğince, Belediye Meclisi 02 MAYIS 2017 Salı günü, saat 15:00’de Belediye Meclis Salonunda toplanarak, aşağıda gündemde yazılı konuları görüşecektir.

 

            5393 Sayılı Belediye Kanununun 21. maddesine istinaden duyurulur. 28/04/2017

 

 

 

                                                                                        NİKSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

 

G Ü N D E M :

 

1 -  Niksar Belediye Başkanlığı 2016 Yılı Kesin Hesap Cetvellerinin görüşülmesi,

 

2 – İlçemiz İsmetpaşa Mahallesi tapunun 109 ada 53 nolu parselinde Emniyet Hizmet alanının imar tadilatına ilişkin İlçe Emniyet Müdürlüğünün 12.04.2017 tarih ve 70 sayılı yazısının görüşülmesi,

 

3 – İlçemiz Kültür Mahallesinde Trafo alanının imar plan tadilatına ilişkin Çamlıbel elektrik dağıtım A.Ş.’nin 09.03.2017 tarih ve 38520 sayılı yazısının görüşülmesi,

 

4 – İlçemiz İsmetpaşa Mahallesi Danişmend Gazi bulvarında 769 ada 1 parsel ve 93 ada 60 nolu parsele ait imar planı tadilatı ile ilgili İmar Komisyon raporunun görüşülmesi,

 

5 – İlçemiz İsmetpaşa Mahallesi Bağlar mevkiinde tapunun 975 ada 2 parselinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait 48309/61658 hissenin ( 483,09 m2 )’lik yerin satışının görüşülmesi,

 Resimleri İndirmek için tıklayın
TOP