820 YILLIK KALE KİTABESİ YERİNE YERLEŞTİRİLDİ

Temmuz 24, 2018
820 YILLIK KALE KİTABESİ YERİNE YERLEŞTİRİLDİ

Tarihinde birçok muhasara ve savaş görmüş Niksar Kalesinin 1198 yılında Selçuklu Sultanı Rüknettin II. Süleyman Şah tarafından onarıldığını belirten kitabe Niksar Belediyesi ekiplerince yerine yerleştirildi.

Tarihe tanıklık etmiş Danişmendliler Devletinin başkenti Niksar’da 820 yıllık kale kitabesi yerine yerleştirildi. Konuyla alakalı açıklama yapan Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan; “Niksar Kalemizin güney cephesinde, Ulu Camimizin karşısında bulunan kale kapımızın üzerine, 820 yıllık kale kitabesini asli yerine yerleştirdik. Kitabemiz Melikgazi Türbemiz içerisinde özenle muhafaza ediliyordu” dedi.

Niksar kalesi hakkında bilgiler veren Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan; Pontuslular döneminde şehir kale olarak inşa edilen ve büyük bir akrapol konumundaki kale, Roma Bizans ve Türkler tarafından genişletilerek tamir görmüştür” Büyük depremler ve savaşlara şahitlik eden kale günümüze kadar ulaşabilmiş, Niksar’ımızın en büyük Tarihi ve Kültürel mirasıdır. dedi.

Kitabenin, birçok doğal afet, muhasara ve savaş görmüş kalenin tamirine ilişkin olduğunu belirten Başkan Özcan; “İsmail Hakkı Uzunçarşılı’nın 1927 tarihinde, Anadolu Selçuklu Hükümdarlarından Rüknettin Süleyman Şah’a ait olduğunu, daha önce Niksar Kalesi üzerinde bulunduğunu,  sonrasında Melik Gazi Türbesine kaldırıldığını belirtmektedir. Kale kitabesi Niksar Belediyemizce muhafaza edilmiş ve asli yerine konmuştur. 820 yaşındaki kitabe özenle korunmuştur. Şehrin tapusu ve kimliği niteliğindeki bu kitabe; Selçuklu Sultanı Rüknettin Süleyman Şah’ın 1198 tarihinde yaptığı onarım belirtilmektedir.

Bu kitabenin mealen anlamı şöyledir:

“Bu imareti, El-Melikü’l-Kahir Rüknü’d-Devleti ve’d-Din Abû’l Muzaffer Süleyman Şah bin Kılıç Arslan –Allah o’nun yardımı ile aziz kılsın-‘ın emri ile (beş yüz) yetmiş dört yılı Zi’l-Hiccesinde Cemaleddin yapmıştır.”

Tercümesi: Bu mübarek yapıyı … el-kâhir Rükneddin Ebulmuzaffer Süleyman bin Kılıçarslan (Allah zaferini aziz kılsın) 594 (1197-98) yılı Muharrem ayında emretmiş ve Cemaleddin yapmıştır.

Anadolu’da kurulan ilk devletlerden Danişmend’li Başkenti, Danişmend’li mirasının ve erken dönem Türk mimarisinin en önemli merkezi, UNESCO listesinde yer alan Niksar’ın tüm değerlerine sahip çıkmaya devam edeceğiz.  Katkı sunan ve emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

 Resimleri İndirmek için tıklayın
TOP