UNESCO SÜRECİNDE “NİKSAR”

Temmuz 28, 2018
UNESCO SÜRECİNDE “NİKSAR”

Niksar’ın UNESCO Dünya Miras Listesine girmesi süreci ile Tokat’ın diğer kültürel miras potansiyelinin ve Tokat’taki mirasın bütünleşik yönetimi ve tanıtımı toplantısı gerçekleştirildi.

Tokat Yağıbasan Medresesi’nde düzenlenen program resim sergisi ve müzik dinletisi ile başladı. Açılış konuşmasını yapan Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, UNESCO Dünya Miras Listesi Geçici Listeye girerek çok büyük heyecan yaşadıklarını belirterek, bu heyecanı tüm Niksar olarak ele ele vererek UNESCO Dünya Mirası daim listesine gireceklerinden emin olduklarını söyledi. Başkan Özcan yaptığı açıklamada; ’Kentlerin Kültürel Miraslarının yine kentlinin öncelikleri dikkate alınarak planlaması, daha önce bu coğrafyada yaşayan atalarımıza ve ondan önceki medeniyetlere olan borcumuzdur.’’ ‘’Geleceği imar ederken, geçmişin ayak izlerini iyi okumalıdır. Zira Şehir olmayı, şehirlilik ruhunu, bu temelde aramak gerekmektedir. Niksar, Tarihi ve Kültürel değerleri incelendiğinde, bulunduğu coğrafyanın avantajları nedeniyle eşine az rastlanır bir medeniyet zincirinin oluştuğu kimlikli bir şehir olma özelliği taşıyor.  Şehir ve taşıdığı anlamı bilerek, Niksar’da Kültürel Mirasın somut stratejilerle korunarak gelecek nesillere aktarılmasından hareketle, 2008 yılında arkadaşlarımızla birlikte Niksar Yönetim Planı Projesini hayata geçirdik. 2008 yılında AB Desteği ile 18 ay süren ve faklı gurup ve uzmanların da katılımı ile, Unesco Dünya Mirası Karskrona Belediyesi ile Yönetim Planı çalışmaları yürütülmüştür. Bizzat uzman olarak katıldığım bu çalışmanın benim dönemimde sonuçlanması, beni ayrıca mutlu etmiştir. Proje kapsamında; Türkiye ve İsveç’te 12 çalıştay düzenlenmiş, alan gezileri ile deneyim paylaşımı yapılmıştır. 2008 yılında Alan Yönetim sınırları Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ortaklaşa belirlenmiş, bu çalışmalar dönemin kültür bakanı Ertuğrul Günay oluru ile kesinleşmiştir.  Kısa süreli sekteye uğrasa da süreç geliştirilen projelerle desteklenmiş ve bugün ki şeklini almıştır. Niksar sahip olduğu kültürel mirasın, yoğunluğu ve önemine istinaden UNESCO Dünya Miras Listesine girmesi yönündeki çalışmalar Niksar Belediyesi bünyesinde uzun zamandır yürütülmekte. Niksar Belediyesinde şu anda Niksar’ın UNESCO Adaylık sürecinin yönetilmesi ve ayrıca Niksar’daki mirasın daha da iyi korunması çalışmalarının yürütülmesi için Alan Yönetimi birimi bulunmaktadır. Bu birimin çalışmaları, Tokat Valiliği’nin ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın destekleri ile Niksar UNESCO’nun Tentative Listesine girmiştir. Yani artık bir Dünya Miras Listesi adayıdır. Şimdi bir taraftan Niksar’ın sahip olduğu kültürel mirasın korunması, bu mirasın daha görünür kılınması, halk ve tüm kurumları ile toplumumuz tarafından bilinmesi için farkındalık yaratma çalışmaları diğer taraftan ise Niksar’ın UNESCO Dünya Miras Listesine girmesi için gerekli olan dosya hazırlığı Niksar Belediyesi Bünyesinde ki Alan Başkanlığı tarafından yürütülecektir. Niksar ile birlikte bu yıl 7 yeni mirasımız UNESCO Dünya Miras Listesine aday gösterildi. Bugüne kadar ülkemizin 71 olan Tentative Listedeki varlık sayısı artık 78’e yükseldi. Bu rakam ile Türkiye, şu anda en fazla Dünya Miras Listesi adayına sahip olan ülke konumunda. Bu sayının fazlalığı Niksar’ın da UNESCO Dünya Miras Listesi’ne girme konusunda ki avantajlarını kanıtlar niteliktedir. Çünkü ülkemizin miras açısından zenginliğine bağlı olarak Dünya Miras Listesi adaylarının fazlalığına rağmen, Anadolu’nun bir Türk yurdu olmasını başlatan Malazgirt Muharebesi sonrası Anadolu’daki hızlı devlet teşkilatlanmasını, ilim ve bilim faaliyetlerini, toplumsal yapıyı Niksar gibi kent ölçeğinde gösteren başka bir aday bulunmamaktadır. Bugün burada Sayın valimizin himayelerinde başlayan süreç bizi daha güçlü kılacaktır.  Anadolu’da nadir bir coğrafya olan Tokat’ımızın tanıtımı ve turizm önceliğinde gelişimi için önemli bir adım olan bu süreç hep birlikte göğüslememiz gereken bir süreçtir.  Niksar önümüzdeki süreçte Adaylık Dosyasını hazırlayarak Kültür ve Turizm Bakanlığına teslim etmeyi hedeflemektedir. Adaylık Dosyasında bir taraftan kentin sahip olduğu kültürel miras ayrıntılı olarak anlatılacak ve diğer yandan ise bu mirasın korunması için neler yapıldığını ve daha neler yapılması gerektiğini ortaya koyan bir Miras Yönetim Planı yer alacaktır. Kültürel Mirasın anlatılması ve değerlendirilmesi çalışmalarını tamamen yerel de, alan Başkanlığında yürütmeyi planlamaktayız. Yönetim Planı çalışmalarını da tamamen yerelde, yerel kurum ve STK’ların destekleri, halkın katkısı ile Niksar’da yürütmeyi istemekteyiz. Hali hazırda Yönetim Planı çalışmalarını Tarihi Kentler Birliği’nin de destekleri ile belirli bir aşamaya getirdik. 2018 yılı sonu veya 2019 yılın hemen başlarında Alan Yönetim Planın tamamlanarak, yürürlüğe girmesini hedeflemekteyiz” dedi. 

Geçici listeye girmelerinde emekleri olanları unutmayan Başkan Özcan; “Kültür Bakanlığımıza, Sayın Valimizin himaye ve desteklerine, Kültür Turizm İl Müdürlüğüne  toplantıya katı sağlayan Milli Eğitim Müdürlüğüne,  Tarihi Kenteler Birliği, Çekül Vakfı ve Başkanı Sayın Metin SÖZEN’e , Destekleri nedeniyle Yaşagül EKİNCİ VE Danişmend Hüseyin ŞAHİN’e Teşekkür ederim” diyerek sözlerini sonlandırdı.

Tokat Valisi Dr. Ömer Toraman ise yaptığı konuşmada, Niksar Belediyesi’nin büyük bir başarı yakaladığını belirterek, Niksar ile birlikte tüm Tokat’ın bir bütün hareket etmesi gerektiğini söyledi.

Açılış konuşmalarının ardından, UNESCO Dünya Miras listesi adaylık çalışmalarında süreç ve hukuksal altyapısı, Niksar’da yürütülen çalışmalar (2009-2018) ve yapılması gerekenler ile Tokat’ın miras değerleri ve Niksar’ın üstün evrensel değerlerinin tanıtımı yapıldı.

Müteakiben tartışma ve öneriler bölümüne geçilen programda, Niksar’ın UNESCO Dünya Miras Listesi adaylık sürecinde kurumsal işbirlikleri, Niksar’ın alan yönetimi planlanlaması, Tokat’ta Üstün evrensel değere sahip olduğu öngörülen alanlar ve bu alanlara yönelik çalışmalar, Tokat’ın sahip olduğu mirasın bütüncül yönetimi, Tokat’ın sahip olduğu miras hakkında farkındalık yaratacak çalışmaların geleceği konuları ele alındı.

Düzenlenen toplantıya Vali Dr. Ömer Toraman, Tokat Milletvekili Av. Mustafa Arslan, Belediye Başkanı Av. Eyüp Eroğlu, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, Niksar Kaymakamı Selami Kapankaya, Pazar Kaymakamı Ömer Saygılı, Reşadiye Kaymakamı Muhammet İkis, Ak Parti İl Başkanı Metin Polat, Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, İl Jandarma Komutanı V.  J. Albay Erdinç İnel, Ak Parti Niksar İlçe Başkanı Kemal Yılmaz, Kültür ve Turizm Bakanlığı temsilcileri, kurum kuruluş temsilcileri ve davetliler katıldılar.

 Resimleri İndirmek için tıklayın
TOP