MECLİS GÜNDEM

Mart 06, 2017
MECLİS GÜNDEM

İ   L   A   N

 

 

NİKSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN ;

 

            5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesi ile Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 6. maddesi gereğince, Belediye Meclisi 07 MART 2017 Salı günü, saat 15:00 ’de Belediye Meclis Salonunda toplanarak, aşağıda gündemde yazılı konuları görüşecektir.

 

            5393 Sayılı Belediye Kanununun 21. maddesine istinaden duyurulur. 03.03.2017

 

 

                                                                                               NİKSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

 

 

G Ü N D E M :

 

1 – Belediye Başkanı Özdilek ÖZCAN ve Sosyal Hizmetler Kültür Müdürü Celal ŞAHİN’in, Tokat Kültür Derneği, Kazakistan Yazarlar Birliği ve Dünya Türklerinin Manevilik Vakfı ile birlikte düzenlemiş olduğu 24-29 Nisan 2017 tarihleri arasında yapılacak  “ Türk Dünyasının Kültür Başkenti Türkistan Uluslararası Forumu” na katılmaları konusunun görüşülmesi,

 

2 - Belediye mücavir alanları içerisinde Temizlik Hizmeti Alımı ihalesi yapılması konusunun görüşülmesi,

 

3 – Belediyemizin 2015/06 ruhsat nolu jeotermal sahası içerisinde yeralan etüt çalışmaları ile verimli görülen D9 nolu kuyunun açılması için İller Bankasından 500.000,00 TL ( Beşyüzbin ) kredi alınması ve Belediye Başkanına yetki verilmesi konusunun görüşülmesi,

 

4 – İlçemiz Şeyhler köyünde tapunun 1 nolu parsellerinde Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Tesisi       ( GES ) projesi ile ilgili imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi,

 

5 – İlçemiz Kültür  mahallesi Başçiftlik yolu üzerinde tapunun 469 ada 79 ve 83 nolu parsellerinde imar plan değişikliği ile ilgili imar komisyon raporunun görüşülmesi,

 Resimleri İndirmek için tıklayın
TOP