NİSAN MECLİS

Nisan 03, 2017
NİSAN MECLİS

 

İ   L   A   N

 

 

NİKSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN ;

 

            5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi ile Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 6. maddesi gereğince, Belediye Meclisi 04 NİSAN 2017 Salı günü, saat 15:00’de Belediye Meclis Salonunda toplanarak, aşağıda gündemde yazılı konuları görüşecektir.

 

            5393 Sayılı Belediye Kanununun 21. maddesine istinaden duyurulur.

 

 

                                                                                                NİKSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

G Ü N D E M :

 

1- Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 5. maddesine istinaden bir (1) yıl müddetle görev yapmak üzere Belediye Encümen Üyelerinin seçilmesi,

 

2- Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 5. maddesine istinaden bir (1) yıl müddetle görev yapmak üzere (en az 3 en fazla 5 üye) Plan ve Bütçe Komisyonu Üyelerinin seçilmesi,

 

3- Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 5. maddesine istinaden bir (1) yıl müddetle görev yapmak üzere ( en az 3 en fazla 5 üye) İmar Komisyonu Üyelerinin seçilmesi,

 

4- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 56. maddesine istinaden, Belediye Başkanının 2016 yılı faaliyet raporunun görüşülmesi,

 

5- İlçemiz Şeyhler köyünde tapunun 1 nolu parsellerinde Güneş enerjisine dayalı Elektrik üretim tesisi ( GES) projesi ile ilgili imar komisyon raporunun görüşülmesi,

 

6- İlçemiz Kültür mahallesi Başçiftlik yolu üzerinde tapunun  469 ada 79 ve 83 nolu parsellerinde yapılan imar plan değişikliğinin onaylanmasının görüşülmesi,

 

7- İlçemiz Kılıçarslan mahallesi Kapalı Semt Pazarı ve Kapalı Otopark projesinde mülkiyeti Belediyemize ait tapunun 171 ada 57 nolu parselinde bulunan 5,6,8,9,11,12,13,14 nolu bağımsız bölümlerin ( işyerlerinin ) satışının görüşülmesi,

 

8- İlçemiz İsmetpaşa Mahallesinde tapunun 806 ada 444 parselinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait 2177/6385 hissenin ( 239,47 m2 )’lik yerin satışının görüşülmesi,

 Resimleri İndirmek için tıklayın
TOP