OCAK AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

İ   L   A   N

 

 

 

NİKSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN ;

 

          5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi ile Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin         6.maddesi gereğince, Belediye Meclisi 02 OCAK 2018 Salı günü, saat 15:00’de Belediye Meclis Salonunda toplanarak, aşağıda gündemde yazılı konuları görüşecektir.

 

          5393 Sayılı Belediye Kanununun 21. maddesine istinaden duyurulur.

 

 

 

                                                                                                                NİKSAR BELEDİYE

                                                                                                                       BAŞKANLIĞI

 

 

 

 

G Ü N D E M :

 

1- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. maddesine istinaden Niksar Belediyesi 2017 yılı Hesaplarının Denetimi için, Denetim Komisyonu üyelerinin seçiminin yapılması,

 

2- Belediyemizde Sözleşmeli olarak çalıştırılacak Personellerin 2018 yılı ücretlerinin belirlenmesi,

 

3- İtfaiye ve Zabıta personelinin ( memur) 2018 yılı fazla çalışma ücretlerinin belirlenmesi,

 

4- Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair   yönetmeliğin 24. maddesine istinaden geçici işçi çalıştırılmasının görüşülmesi,

 

5- Belediyemiz tarafından 2018 yılında yapılması planlanan Ayvaz Parkı Rekreasyon Projesi için İller Bankasından 2.000.000,00  ( İkimilyon ) kredi alınması ve Belediye Başkanına yetki verilmesi konusunun görüşülmesi,

 

6- İlçemiz İsmetpaşa Mahallesi Danişmend Gazi Bulvarı üzerinde yapılacak olan Otogar İnşaatı için İller Bankası A.Ş.’den 5.000.000,00  ( Beşmilyon ) kredi alınması ve Belediye Başkanına yetki verilmesi konusunun görüşülmesi,

 

7- İlçemiz Mahallelerinde yapılacak olan yol çalışmalarında kullanılmak üzere Parke taşı alımı ve işçilik ihalesi için İller Bankası A.Ş.’den 2.500.000,00  ( İki milyon beşyüzbin ) kredi alınması ve Belediye Başkanına yetki verilmesi konusunun görüşülmesi,

 

8- İlçemiz Mahallelerindeki muhtelif yerlerde yapılacak olan üç ( 3 ) adet üst geçit yapımı için İller Bankası A.Ş.’den 1.000.000,00  ( Birmilyon ) kredi alınması ve Belediye Başkanına yetki verilmesi konusunun görüşülmesi,

 

9- İlçemiz Bağlar Mahallesi Danişmend Gazi Bulvarında yapılacak olan Galericiler sitesi inşaatı için malzeme alımında kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.’den 1.500.000,00  ( Bir milyon beşyüzbin ) kredi alınması ve Belediye Başkanına yetki verilmesi konusunun görüşülmesi,

 

10- 03.07.2017 tarih ve 30113 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “ Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği”nin madde 25 “eksik katlı bina yapılması” hükmü doğrultusunda, eksik katlı bina yapılabilmesi için Niksar Merkez ve Çamiçi Yaylası İmar Planlarına ilave plan notu eklenmesi ile ilgili İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi,

 

11- İlçemiz İsmetpaşa Mahallesi tapunun 752 ada 1 parselinde imar planı değişikliğine ilişkin İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi,

 

12- İlçemiz Kültür Mahallesi tapunun 408 ada 1,27,42 ve 43 parsellerinde Kütüphane binası yapılmasına ilişkin İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi,

 

13- İlçemiz Kültür Mahallesi tapunun 401 ada 55,61,62,66 ve 79 parsellerinde ve 473 ada 20 parselinde Tarım ve Hayvancılık Tesis alanına hazırlanan parselasyon planı doğrultusunda 8 adet vatandaş dilekçesine ilişkin tahsis taleplerinin görüşülmesi,

 

14- İlçemiz İsmetpaşa Mahallesi Danişmend Gazi Bulvarı üzerinde bulunan oto galericiler sitesinin olduğu tapunun 768 ada 8 nolu parselinde bulunan A-Blok 1-2-3-4-5 nolu işyerlerinin, B-Blok 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 nolu işyerlerinin ve C-Blok 1-2-3-4-5 nolu işyerlerinin satışının görüşülmesi,

 

15- İlçemiz Gaziahmet Mahallesi tapunun 255 ada 3 parseline ait Niksar İlçe Müftülüğünün 26.12.2017 tarih ve 412 sayılı yazısının görüşülmesi,

 

TOP