ŞUBAT AYI MECLİS GÜNDEMİ

İ   L   A   N

 

 

NİKSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN ;

 

            5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi ile Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 6. maddesi gereğince, Belediye Meclisi 06 ŞUBAT 2018 Salı günü, saat 15:00 ’de Belediye Meclis Salonunda toplanarak, aşağıda gündemde yazılı konuları görüşecektir.

 

            5393 Sayılı Belediye Kanununun 21. maddesine istinaden duyurulur.

 

 

                                                                                                                     NİKSAR BELEDİYE

                                                                                                                           BAŞKANLIĞI

 

 

G Ü N D E M :

 

 • Resmi Gazete’nin 03.07.2017 tarih ve 30113 sayılı Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin madde 25 Eksik Katlı Bina Yapılması hükmü doğrultusunda, eksik katlı bina yapılabilmesi için Niksar Merkez ve Çamiçi Yaylası İmar Planlarına ilave plan notu eklenmesi ile ilgili imar planlarının onaylanmasının görüşülmesi;
 • İlçemiz Kültür Mahallesi tapunun 408 ada 1, 27, 42 ve 43 parsellerinde Kütüphane binası yapılmasına ilişkin imar planı değişikliğinin onaylanmasının görüşülmesi;
 • Akkuş-Niksar Devlet Yolunda İlçemiz Özdemir ve Ardıçlı Köyleri ile Kayapaşa, Gaziahmet ve Kültür Mahalleleri sınırları içerisinde yapılacak olan kamulaştırma planının imar planına işlenmesi ile ilgili Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü’nün 07.12.2017 tarih ve 412019 sayılı yazısının görüşülmesi;
 • İlçemiz Kültür Mahallesi tapunun 544 ada 47 parselinde Akaryakıt+LPG İstasyonu amaçlı imar planı değişikliği ile ilgili vatandaş dilekçesinin görüşülmesi;
 • İlçemiz Kültür Mahallesi 4. Etap TOKİ alanında tapunun 469 ada 102 nolu parselinde trafo alanı amaçlı imar planı değişikliği ile ilgili Kom Yapı Hazır Beton Prefabrik İnş. Tah. San. ve Tic. A.Ş. ‘nin dilekçesinin görüşülmesi;
 • İlçemiz Çamiçi Yaylasında tapunun 140 ada 24 ve 25 nolu parsellerinden geçen Enerji Nakil Hattı’nın ÇEDAŞ’ın 30.06.2016 tarih ve 34262 sayılı yazı doğrultusunda vatandaş talebinin ile ilgili imar planı değişikliğinin görüşülmesi;
 • İlçemiz İsmetpaşa Mahallesi tapunun 36 ada 17 parselinde Niksar Orman İşletme Müdürlüğü’nün 22.01.2018 tarih ve 164317 sayılı yazısı ve vatandaş talebi doğrultusunda imar planı değişikliğinin görüşülmesi;
 • İlçemiz İsmetpaşa Mahallesi tapunun 49 ada 46 parselinde Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı amaçlı imar planı değişikliği konusunun görüşülmesi;
 • İlçemiz Kültür Mahallesi tapunun 401 ada 55, 61, 62, 66 ve 79 parsellerinde ve 473 ada 20 parselinde Tarım ve Hayvancılık Tesis alanına hazırlanan parselasyon planı doğrultusunda vatandaş dilekçelerine ilişkin tahsis taleplerinin görüşülmesi;
 • İlçemiz İsmetpaşa Mahallesi Deliktepe Mevkiinde tapunun 670 ada 1,2,3,4,5,8,9,10,11 ve 12 nolu parsellerinde imar planı değişikliği ile ilgili vatandaş dilekçesinin görüşülmesi;
 • İlçemiz Kültür Mahallesi tapunun 776 ada 15 parsel ve 775 ada 15 parselde imar planı değişikliği ile ilgili vatandaş dilekçesinin görüşülmesi;
 • İlçemiz Çamiçi Yaylası Özdemir Köyü tapunun 135 ada 14 parsel ve 118 ada 218 nolu parsellerinde imar planı değişikliği ile ilgili vatandaş dilekçesinin görüşülmesi;

TOP