MART AYI MECLİS TOPLANTISI

 

İ   L   A   N

 

 

NİKSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN ;

 

        5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi ile Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin  6. maddesi gereğince, Belediye Meclisi 06 MART 2018 Salı günü, saat 15:00 ’de Belediye Meclis Salonunda toplanarak, aşağıda gündemde yazılı konuları görüşecektir.

 

         5393 Sayılı Belediye Kanununun 21. maddesine istinaden duyurulur. 02.03.2018

 

 

                                                                                                                    NİKSAR BELEDİYE

                                                                                                                           BAŞKANLIĞI

 

 

G Ü N D E M :

 

1 –  Nik-Bel Şirketi adına Kamu ve Özel Bankalardan Hesap açılmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi konusunun görüşülmesi,

2 –  Niksar Ayvaz İşletme Müdürlüğü ve firması adına Kamu ve Özel Bankalardan Hesap açılmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi konusunun görüşülmesi,

3 -  Memur Norm Kadro Kütüğünde düzenleme yapılması,

4 -  Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından yürütülmekte olan Turizmin Geliştirilmesine yönelik Küçük ölçekli Alt yapı yatırımlarına Mali Destek Programı  kapsamında kurumumuz adına “ Niksar Ayvaz Su Müzesi Projesi” başlıklı proje sunulmasına ve sunulan projede kurumumuzu temsil ve ilzama, proje belgelerini imzalamaya Belediye Başkanı Özdilek ÖZCAN’a yetki verilmesi konusunun görüşülmesi,

5 -  İlçemiz İsmetpaşa Mahallesi Tapunun 752 ada 1 parselinde imar planı değişikliğine ilişkin hazırlanan imar planının onaylanmasının görüşülmesi,

6 – Akkuş-Niksar Devlet yolunda İlçemiz Özdemir ve Ardıçlı Köyleri ile Kayapaşa, Gaziahmet ve Kültür Mahalleleri sınırları içerisinde yapılacak olan kamulaştırma planının imar planına işlenmesi ile ilgili İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi,

7 – İlçemiz Kültür Mahallesi 4. Etap TOKİ alanında tapunun 469 ada 102 nolu parselinde trafo alanı amaçlı imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi,

8 – İlçemiz Çamiçi Yaylasındatapunun 140 ada 24 ve 25 nolu parsellerinden geçen Enerji Nakil Hattı ile ilgili İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi,

9 – İlçemiz İsmetpaşa Mahallesi tapunun 36 ada 17 parselinde imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi,

10- İlçemiz İsmetpaşa Mahallesi tapunun 49 ada 46 parselinde imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi,

11- İlçemiz İsmetpaşa Mahallesi Deliktepe mevkiinde tapunun 670 ada 1,2,3,4,5,8,9,10,11 ve 12 nolu parsellerinde imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi,

12 – İlçemiz Kültür Mahallesi tapunun 776 ada 15 parsel ve 775 ada 15 parselde imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi,

13 – İlçemiz Çamiçi Yaylası Özdemir Köyü tapunun 135 ada 14 parsel ve 118 ada 218 nolu parselde imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi,

14 – İlçemiz Çamiçi Yaylası Ardıçlı Köyü tapunun 104 ada 40 parselinde imar planı değişikliği ile ilgili vatandaş dilekçesinin görüşülmesi,

15 – İlçemiz İsmetpaşa Mahallesi tapunun 104 ada 3 nolu parselinde imar planı değişikliği ile ilgili vatandaş dilekçesinin görüşülmesi,

TOP