MAYIS AYI MECLİS TOPLANTISI

İ   L   A   N

NİKSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN ;

 

 

            5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesi ile Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 6. maddesi gereğince, Belediye Meclisi 08 MAYIS 2018 Salı günü, saat 10:00’da Belediye Meclis Salonunda toplanarak, aşağıda gündemde yazılı konuları görüşecektir.

 

            5393 Sayılı Belediye Kanununun 21. maddesine istinaden duyurulur.

 

 

 

                                                                                                                   NİKSAR BELEDİYE

                                                                                                                          BAŞKANLIĞI

 

 

G Ü N D E M :

 

 

1 - Niksar Belediye Başkanlığı 2017 yılı Kesin Hesap Cetvellerinin görüşülmesi,

 

2 – İlçemiz Mahallelerinde yapılacak olan yol hizmetlerinde kullanılmak üzere Parke taşı ve bordür malzeme    

      alımı için İller Bankası A.Ş.’den 2.500.000,00  ( İki milyon beşyüzbin ) kredi alınması ve Belediye

     Başkanına yetki verilmesi konusunun görüşülmesi,

 

3 – Belediyemizin nakit ihtiyaçlarında kullanılmak üzere için Kamu ve Özel bankalardan

      3.000.000,00   ( Üç milyon ) Gayri Nakdi kredi alınması ve Belediye Başkanına yetki verilmesi

      konusunun  görüşülmesi,

 

4 – Belediyemiz tarafından ilçemiz cadde ve sokak aydınlatmalarında kullanılmak üzere İller Bankası

      A.Ş.’den 2.000.000,00  ( İki milyon ) kredi alınması ve Belediye Başkanına yetki verilmesi konusunun

     görüşülmesi,

 

5 -  Kurumumuza Kıdem tazminatı ve alacak davası açmış olan eski çalışanlarımızla 5393 sayılı   

      kanunun 18/h maddesine göre uzlaşarak tasfiye edilmesi için Belediye Başkanına

      yetki verilmesi,

 

6 - İlçemiz İsmetpaşa Mahallesi tapunun 49 ada 46 parselinde hazırlanmış olan imar planı değişikliğinin              

     onaylanmasının görüşülmesi,

 

7-  İlçemiz İsmetpaşa Mahallesi tapunun 49 ada 46 parseli ile ilgili Tokat İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık

     Müdürlüğünün 30.03.2018 tarih ve E.993280 sayılı yazısının görüşülmesi,

 

8-  İlçemiz Kültür Mahallesi tapunun 544 ada 47 parselinde imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyon    

     Raporunun görüşülmesi,

 

 

 

 

 

 

 

9-  İlçemiz İsmetpaşa Mahallesi tapunun 36 ada 147 nolu parselinde imar planı değişikliği ile ilgili

     İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi,

 

10- İlçemiz Kültür Mahallesi 4. Etap Toki bölgesinde imar planı değişikliği ile ilgili dilekçenin görüşülmesi,

 

11- İlçemiz İsmetpaşa Mahallesi tapunun 67 ada 91 parselde imar planı değişikliği ile ilgili vatandaş

     dilekçesinin görüşülmesi,

 

12- İlçemiz İsmetpaşa Mahallesi tapunun 52 ada 19 parselinde imar planı değişikliği ile ilgili vatandaş

     dilekçesinin görüşülmesi,

 

13- İlçemiz İsmetpaşa Mahallesi tapunun 32 ada 185 parselinde mülkiyeti Belediyemiz adına kayıtlı

     181 m2’lik yerin satışının görüşülmesi,

 

14- Çepnibey ( Kuz ) Mahallesi tapunun 4 ada 18 parselinde kayıtlı 3 nolu bağımsız bölümün satın 

     alınması ile ilgili vatandaş dilekçesinin görüşülmesi,

 

15- İlçemiz İsmetpaşa Mahallesi Hamidiye Köprüsü mevkiinde tapunun 1167 ada 1 nolu parselin

     satışının görüşülmesi,

 

16- Niksar 1/5000 ölçekli Koruma amaçlı Nazım İmar Planı Revizyonu ve 1/1000-1/5000 ölçekli

     Koruma amaçlı İmar Planı Revizyon çalışmasının görüşülmesi,

 

17- İlçemiz Kültür Mahallesi tapunun 433 ada 17 parselinde hazırlanmış olan imar planı değişikliğinin

     onaylanmasının görüşülmesi,

TOP