HAZİRAN AYI MECLİS TOPLANTISI

İ   L   A   N

NİKSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN ;

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi ile Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin  6. maddesi gereğince, Belediye Meclisi 05 HAZİRAN 2018 Salı günü, saat 15:00’de Belediye Meclis Salonunda toplanarak, aşağıda gündemde yazılı konuları görüşecektir.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 21. maddesine istinaden duyurulur.

 

 

                                                                                                                       NİKSAR BELEDİYE

                                                                                                                              BAŞKANLIĞI

G Ü N D E M :

1-  Belediye Meclisinin kararlaştırmış olduğu Ayvaz İşletmesi ile ilgili Ücret Tarifesinde değişiklik yapılması konusunun görüşülmesi,

2- İlçemiz İsmetpaşa Mahallesi tapunun 67 ada 91 parselinde imar plan değişikliği ile ilgili İmar  Komisyon Raporunun görüşülmesi,

3- İlçemiz Kültür Mahallesi 4. Etap TOKİ bölgesinde imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi,

4- İlçemiz Kayapaşa Mahallesi tapunun 419 ada 1 nolu parselinde imar planı değişikliği konusunun görüşülmesi,

5- Niksar Kalesi restorasyon çalışması ile ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 02.05.2018 tarih ve 379179 sayılı yazısının görüşülmesi,

6- İlçemiz Kültür Mahallesi tapunun 433 ada 40 nolu parselinin satışı ile ilgili vatandaş dilekçesinin görüşülmesi,

7- İlçemiz Çamiçi yaylası Özdemir Köyü tapunun 152 ada 290 nolu parselindeki Belediyemiz hissesinin satışı ile ilgili vatandaş dilekçesinin görüşülmesi,

8- İlçemiz Kültür Mahallesi tapunun 532 ada 38 nolu parseli ile ilgili vatandaş dilekçesinin görüşülmesi,

9- İlçemiz İsmetpaşa Mahallesi Hamidiye Köprüsü mevkiinde tapunun 52 ada 7 parselin satışının görüşülmesi,

10- İlçemiz İsmetpaşa Mahallesi tapunun 66 ada 29 parselinde Belediyemiz hissesinin satışı ile ilgili vatandaş dilekçesinin görüşülmesi,

11- İlçemiz İsmetpaşa Mahallesi tapunun 864 69 nolu parselinin tahsisi ile ilgili Niksar Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığının 30.05.2018 tarih ve 29 sayılı yazısının görüşülmesi,

TOP