AĞUSTOS AYI MECLİS TOPLANTISI

İ   L   A   N

NİKSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN ;

 

         5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi ile Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 6. maddesi gereğince, Belediye Meclisi 07 AĞUSTOS 2018 Salı günü, saat 15:00’de Belediye Meclis Salonunda toplanarak, aşağıda gündemde yazılı konuları görüşecektir.

          5393 Sayılı Belediye Kanununun 21. maddesine istinaden duyurulur. 03/08/2018

                                                                                         NİKSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

G Ü N D E M :

1- İlçemiz Kültür Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 2 adet Trafo alanı amaçlı imar planı değişikliğinin onaylanmasının görüşülmesi,

2- İlçemiz İsmetpaşa Mahallesi tapunun 67 ada 91 parselinde imar planı değişikliğinin onaylanmasının görüşülmesi,

3- İlçemiz Kayapaşa Mahallesi tapunun 419 ada 1 nolu parselinde imar planı değişikliği ile ilgili imar komisyon raporunun görüşülmesi,

4- İlçemiz Şairemrah Mahallesi tapunun 361 ada 3 parselindeki imar planı değişikliği ile ilgili Niksar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün 18.06.2018 tarih ve 117747765 sayılı yazısının görüşülmesi,

5- İlçemiz İsmetpaşa Mahallesi tapunun 49 ada 24 parselinde ilave imar planı yapılması ile ilgili Tokat İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün 05.06.2018 tarih ve 1710423 sayılı yazısının görüşülmesi,

6- İlçemiz Gaziahmet ve Melikgazi sınırları içerisinde yer alan Ünye Caddesi genelinde “Ticaret+Konut” alanı amaçlı imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi,

7- İlçemiz Çamiçi Yaylası Ardıçlı Köyü tapunun 140 ada 32 ve 33 nolu parselinde imar planı değişikliği ile ilgili vatandaş dilekçesinin görüşülmesi,  

 8- İlçemiz Çamiçi Yaylası Ardıçlı Köyü tapunun 185 ada 2 parselinin satışı ile ilgili vatandaş dilekçesinin görüşülmesi,

9- İlçemiz Kültür Mahallesi tapunun 947 ada 79 parselinin satışı ile ilgili vatandaş dilekçesinin görüşülmesi,

10- İlçemiz Kırkkızlar Mahallesi 130 ada 134 parselinin satışı ile ilgili vatandaş dilekçesinin görüşülmesi,

11- İlçemiz Yusufşah Mahallesi tapunun 229 ada 3 parselinin satın alınması ile ilgili vatandaş dilekçesinin görüşülmesi,

12- İlçemiz Hamidiye Mahallesi Kavaklık Sanayi alanında yer alan tapunun 733 ada 5 parselinin tahsisinin iptal edilmesinin görüşülmesi,

13- İlçemiz Kültür Mahallesi tapunun 401 ada 55,61,62 ve 79 parsellerinde ve 473 ada 20 parselinde tarım ve hayvancılık tesis alanı içerisindeki tahsislerin iptal edilmesi ve yeni tahsis durumlarının görüşülmesi,               

TOP