EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

İ   L   A   N

NİKSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN ;

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi ile Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 6. maddesi gereğince, Belediye Meclisi 04 EYLÜL 2018 Salı günü, saat 15:00’de Belediye Meclis Salonunda toplanarak, aşağıda gündemde yazılı konuları görüşecektir.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 21. maddesine istinaden duyurulur. 31/08/2018

 

  NİKSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

G Ü N D E M :

1- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (b) fıkrası ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesinin ikinci fıkrasına istinaden Belediye Bütçesinin yedek  ödeneğinden ihtiyaç olan ve ödenek aşımı öngörülen tertiplere ekli cetvele uygun olarak aktarma yapılması gerektiği hususunun görüşülmesi,

2-  İlçemiz Kayapaşa Mahallesi tapunun 419 ada 1 nolu parselinde imar planı değişikliğinin Onaylanmasının görüşülmesi,

3-  İlçemiz Şairemrah Mahallesi tapunun 361 ada 3 parselindeki imar planı değişikliği ile ilgili Komisyon Raporunun görüşülmesi,

4-  İlçemiz Gaziahmet ve Melikgazi sınırları içerisinde yer alan Ünye Caddesi genelinde “Ticaret + Konut” alanı amaçlı imar planı değişikliği ile ilgili Komisyon Raporunun görüşülmesi,

5-  İlçemiz Çamiçi Yaylası Ardıçlı Köyü tapunun 140 ada 32 ve 33 nolu parselinde imar planı değişikliği ile ilgili Komisyon Raporunun görüşülmesi,

6-  İlçemiz İsmetpaşa Mahallesi tapunun 52 ada 19 parselindeki imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi,

7-  İlçemiz Dönekse, Haydarbey, Hamidiye ve Çengelli Mahallelerimizde yapımı devam eden imar planı ile ilgili Tokat İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün 08.08.2018 tarih ve 2357502 sayılı yazısının görüşülmesi,

8-  İlçemiz Kültür Mahallesi tapunun 719 ada 6 parselinin satışı ile ilgili vatandaş dilekçesinin görüşülmesi,

TOP