EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI

NİKSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN ;

 

         5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi ile Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 6. maddesi gereğince, Belediye Meclisi 02 EKİM 2018 Salı günü, saat

15:00’de Belediye Meclis Salonunda toplanarak, aşağıda gündemde yazılı konuları görüşecektir.

 

           5393 Sayılı Belediye Kanununun 21. maddesine istinaden duyurulur. 28/09/2018

 

 

                                                                                       NİKSAR BELEDİYE                                  

                                                                                                  BAŞKANLIĞI

 

G Ü N D E M :

 

1- 2019 yılında Niksar Belediyesi tarafından alınacak olan Vergi Resim ve Harçlarla ilgili ücret tarifesinin görüşülmesi

2- 2019 yılında Niksar Belediyesi tarafından yapılacak olan hizmetlere mukabil alınacak ücret tarifesinin görüşülmesi;

3- 5393 Sayılı Belediye Kanununun (Belediye Yetkileri ve İmtiyazları) 15. maddesinin (l) bendinin son paragrafına istinaden "Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi resim ve harç gelirleri haczedilemez" hükmü gereğince kamu yararı kararı alınmasının görüşülmesi.

4- İlçemiz Şairemrah Mahallesi tapunun 361 ada 3 parselindeki imar plan değişikliğinin onaylanmasının görüşülmesi;

5- İlçemiz Gaziahmet ve Melikgazi sınırları içerisinde yer alan Ünye Caddesi genelinde Ünye Caddesi genelinde “Ticaret+Konut” alanı amaçlı imar planı değişikliğinin onaylanmasının görüşülmesi;

6- İlçemiz Çamiçi Yaylası Ardıçlı Köyü tapunun 140 ada 32 ve 33 nolu parselinde imar planı değişikliğinin onaylanmasının görüşülmesi;

7- İlçemiz İsmetpaşa Mahallesi tapunun 803 ada 139,340,341,342,343,344,345,423,424,425 ve 426 parsellerinde imar planı değişikliği ile ilgili vatandaş dilekçesinin görüşülmesi;

8- İlçemiz sınırları içerisinde yer alan Hz. Ali Camii, Mevlana Camii ve Evliya Çelebi Camiileri ile ilgili Niksar Müftülüğünün 12.09.2018 tarih ve 336 sayılı yazısının görüşülmesi,

9- İlçemiz Kırkkızlar Mahallesi tapunun 135 ada 71 parselinin satışı ile ilgili vatandaş dilekçesinin görüşülmesi;

10- İlçemiz Kültür Mahallesi tapunun 784 ada 9 parselinde yer alan Belediyemiz hissesinin satışı ile ilgili vatandaş dilekçesinin görüşülmesi;

11- İlçemiz İsmetpaşa Mahallesi tapunun 974 ada 2 parselinde yer alan Belediyemiz hissesinin satışı ile ilgili vatandaş dilekçesinin görüşülmesi;

12- İlçemiz Kültür Mahallesi tapunun 401 ada 55,61,62 ve 79 parsellerinde ve 473 ada 20 parselinde tarım ve hayvancılık tesisi alanı kurulması amaçlı vatandaş dilekçesinin görüşülmesi;

TOP