-İLAN-

-İLAN-

NİKSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

3194 Sayılı İmar Kanununun 8. maddesi ve mekansal planlar yapım yönetmeliğin 23, 34, 32. maddeleri gereğince, BELEDİYE MECLİSİMİZİN 07.05.2019 TARİH VE 19/35 SAYILI KARARI ILE ONAYLANAN İLÇEMİZ İSMETPAŞA MAHALLESİ TAPUNUN 1032 ADA 1 PARSELİNE İLİŞKİN HAZIRLANAN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI VE 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI 14.05.2018-12.06.2018 tarihleri arasında belediye giriş katına asılmıştır.

İlgililere ilan olunur.

 

Niksar Belediye Başkanlığı

TOP