HAZİRAN AYI MECLİS TOPLANTISI

 

İ   L   A   N

 

NİKSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN ;

 

            5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesi ile Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin        6.maddesi gereğince, Belediye Meclisi 11 HAZİRAN 2019 Salı günü, saat 15:00’de Belediye Meclis Salonunda toplanarak, aşağıda gündemde yazılı konuları görüşecektir.

 

            5393 Sayılı Belediye Kanununun 21. maddesine istinaden duyurulur. 28.05.2019

 

                                                                                                             NİKSAR BELEDİYE

                                                                                                                          BAŞKANLIĞI

 

 

G Ü N D E M :

 

1- Akkuş-Niksar Devlet Yolunun 90+400-91+100 km arasındaki kamulaştırma planı değişikliği

ile ilgili İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi;

2- İlçemiz muhtelif yerlerinde bulunan doğalgaz regülatör istasyonları ve doğalgaz boru hattının

imar planına işlenmesi ile ilgili İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi;

3- İlçemiz Çamiçi Yaylası Ardıçlı Köyü tapunun 103 ada 1parselde imar planı değişikliği ile

ilgili vatandaş dilekçesinin görüşülmesi;

4- İlçemiz Çamiçi Yaylası Ardıçlı Köyü tapunun 104 ada 40 parselde imar planı değişikliği ile

ilgili vatandaş dilekçesinin görüşülmesi;

5- İlçemiz 50. Yıl Mahallesinde bulunan 30 metrelik yolun kaydırılması amaçlı imar planı

değişikliği  ile ilgili 50. Yıl Konut Yapı Kooperatifinin dilekçesinin görüşülmesi;

6- İlçemiz İsmetpaşa Mahallesi tapunun 40 ada 60 parselinde imar planı değişikliği ile ilgili

vatandaş dilekçesinin görüşülmesi;

7- İlçemiz Kültür Mahallesi tapunun 433 ada 18 parselinde imar planı değişikliği ile ilgili

vatandaş dilekçesinin görüşülmesi;

8- İlçemiz İsmetpaşa Mahallesi Danişmend Gazi Bulvarı güzergâhında bisiklet yolu yapılması

amaçlı imar planı değişikliğinin görüşülmesi;

9- İlçemiz İsmetpaşa Mahallesi Şehit Komiser Mahmur Güler Caddesi (Eski Erbaa Caddesi)

güzergâhında bulunan belediye dükkânlarının bulunduğu alanda imar planı değişikliğinin görüşülmesi;

10- İlçemiz Kültür Mahallesi tapunun 385 ada 193 parselinin satışı ile ilgili vatandaş dilekçesinin

görüşülmesi

11- İlçemiz İsmetpaşa Mahallesi tapunun 768 ada 7 parselinde bulunan Belediyemiz hissesinin

satışı ile ilgili vatandaş dilekçesinin görüşülmesi;

12-       İlçemizdeki katı atıkların toplanması ve şehir temizliğinin yapılmasında kullanılmak üzere araç ve     

           malzemelerin alınabilmesi için İller Bankasından 3.000.000 (üçmilyon)TL. kredi kullanılması

           hususunun görüşülmesi;

13-       5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunun 58 ve 60 ncı maddeleri kapsamında

hazırlanan Belediyemiz Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesinin görüşülmesi

 

TOP