-İLAN-

 NİKSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 3194 Sayılı İmar Kanununun 8. maddesi ve mekansal planlar yapım yönetmeliğin 20,31,32. maddeleri gereğince, BELEDIYE MECLISIMIZIN 01.10.2019 TARIH VE 105 SAYILI KARARI ILE ONAYLANAN İLÇEMİZ KÜLTÜR MAHALLESİNDE 409 ADA 22 PARSELDE SAĞLIK TESİS ALANI VE PARK ALANI AMAÇLI HAZIRLANAN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ VE 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ 15.10.2019-14.11.2019 tarihleri arasında belediye giriş katına asılmıştır.

İlgililere ilan olunur.

 Niksar Belediye Başkanlığı

 

-İLAN-

 

TOP