İLAN -1

-İLAN-

NİKSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

3194 Sayılı İmar Kanununun 8. maddesi ve mekansal planlar yapım yönetmeliğin 20,31,32. maddeleri gereğince, BELEDIYE MECLISIMIZIN 01.10.2019 TARIH VE 106 SAYILI KARARI ILE ONAYLANAN İLÇEMİZ ÇAMİÇİ YAYLASI ARDIÇLI KÖYÜ 104 ADA 40 PARSELDE 10 METRELİK TAŞIT YOLU, TİCARET+ TURİZM ALANI, KONUT ALANI VE PARK ALANI AMAÇLI HAZIRLANAN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ VE 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ 15.10.2019-14.11.2019 tarihleri arasında belediye giriş katına asılmıştır.

 İlgililere ilan olunur.

Niksar Belediye Başkanlığı

TOP