ARALIK AYI MECLİS GÜNDEMİ

                                                          

 

                                İLAN

 

 

                                      NİKSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN ;

 

 

            5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesi ile Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 6. Maddesi gereğince, Belediye Meclisi 06 ARALIK 2016 Salı günü, saat 15:00’de Belediye Meclis Salonunda toplanarak, aşağıda gündemde yazılı konuları görüşecektir.

 

                5393 Sayılı Belediye Kanununun 21. maddesine istinaden duyurulur. 01.12.2016

 

 

                                                                                                                                     NİKSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

 

G Ü N D E M :

 

  • 2017 Mali Yılı Belediye Hazırlık Bütçesi ile ilgili Plan Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi,
  • 2017 yılı için “Belediye Tarafından İfa Edilen Hizmetlere Mukabil Alınacak Ücret Tarifesi ile ilgili Plan Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi,
  • 2017 yılı için "Niksar Belediyesi Vergi Resim ve Harçlarla ilgili Plan Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi,
  • İhtiyaç sahibi hemşehrilerimize yapılacak ayni ve nakdi yardımların düzenlenmesi amacıyla hazırlanan “ Sosyal Hizmet ve Yardım Yönetmeliği ” nin görüşülmesi,
  • Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Klavuzda belirtilen ilke ve yönetmelere dayanılarak evsel atık tarifelerinin oluşturulması amacıyla “ Evsel Katı Artık Ücret Tarifesi Raporu” nun görüşülmesi,
  • Niksar Kalesinde, Cumhuriyet Üniversitesi işbirliği ile gerçekleştirilecek kazı çalışması konusunun görüşülmesi,
  • İlçemiz Çepnibey Mahallesi tapunun 171 Ada 19 ve 20 nolu Parselde imar plan tadilatı yapılmasının görüşülmesi,
  • İlçemiz Kayapaşa Mahallesi tapunun 496 ada 29 nolu parselin satış talebinin görüşülmesi,
  • İlçemiz Kültür Mahallesi tapunun 783 Ada 10 nolu parseldeki Belediyemiz hissesinin satış talebinin görüşülmesi,
  • İlçemiz Kayapaşa Mahallesi Derebağ mevkiinde B.H.A. olarak yapılan imar plan tadilatının ihdası ile ilgili Niksar Kadastro Müdürlüğünün 28.11.2016 tarih ve 2623233 sayılı yazısının görüşülmesi,

TOP