İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

-İLAN-

 

 

 

NİKSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 

3194 Sayılı İmar Kanununun 8. maddesi ve mekansal planlar yapım yönetmeliğin 20,31,32. maddeleri gereğince, UMHURBAŞKANI KARARI İLE 02.01.2020 TARİH VE 1991 SAYILI KARARI ILE ONAYLANAN İLÇEMİZ İSMETPAŞA MAHALLESİ 18 ADA 8 PARSELDE “BİTİŞİK NİZAM 4 KAT TİCARET+KONUT ALANI VE PARK ALANI” AMAÇLI HAZIRLANAN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ VE 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ 28.01.2020-26.02.2020 tarihleri arasında belediye giriş katına asılmıştır.

 

İlgililere ilan olunur.

 

Niksar Belediye Başkanlığı

TOP