İLAN

NİKSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

                                                    (İmar İşleri Müdürlüğü)

 

 

İlçemiz İsmetpaşa mahallesi, Belediye Encümeninin 21.01.2020 tarih ve 20/20 sayılı kararı ile onaylanan, tapunun 52 ada 7,9,19 nolu parsellerde kayıtlı İmar Kanununun 18. Maddesine göre yapılan imar uygulaması ve parselasyon planı belediye ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

 

29.01.2019-27.02.2019 tarihleri arasında ilan yapılacaktır.

 

TOP