-İLAN-1

-İLAN-

NİKSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

3194 Sayılı İmar Kanununun 8. maddesi ve mekansal planlar yapım yönetmeliğin 20,31,32. maddeleri gereğince, BELEDİYE MECLİSİMİZİN 14.04.2020 TARIH VE 37 SAYILI KARARI ILE ONAYLANAN NİKSAR VE ÇAMİÇİ YAYLASI PLAN NOTLARINDA DÜZENLEME YAPILMASI AMAÇLI 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ 15.04.2020-14.05.2020 tarihleri arasında belediye giriş katına asılmıştır.

İlgililere ilan olunur.

Niksar Belediye Başkanlığı

TOP