-İLAN-2

NİKSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

3194 Sayılı İmar Kanununun 8. maddesi ve mekansal planlar yapım yönetmeliğin 20,31,32. maddeleri gereğince, BELEDİYE MECLİSİMİZİN 14.04.2020 TARIH VE 35 SAYILI KARARI ILE ONAYLANAN İLÇEMİZ İSMETPAŞA MAHALLESİ TAPUNUN 864 ADA 74 ve 75 PARSELLERİNE İLİŞKİN HAZIRLANAN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ VE 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ 15.04.2020-14.05.2020 tarihleri arasında belediye giriş katına asılmıştır.

İlgililere ilan olunur.

Niksar Belediye Başkanlığı

TOP