İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ -İLAN-

-İLAN-

 

NİKSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

3194 Sayılı İmar Kanununun 8. maddesi ve mekansal planlar yapım yönetmeliğin 20,31,32. maddeleri gereğince, BELEDİYE MECLİSİMİZİN 07.07.2020 TARIH VE 62 SAYILI KARARI ILE ONAYLANAN İLÇEMİZ ÇAMİÇİ YAYLASI ARDIÇLI KÖYÜ TAPUNUN 110 ADA 47 ve 48 PARSELLERİNE İLİŞKİN HAZIRLANAN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ 13.07.2020-12.08.2020 tarihleri arasında belediye giriş katına asılmıştır.

 

İlgililere ilan olunur.

 

Niksar Belediye Başkanlığı

TOP