İLAN

NİKSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İlçemiz Kayapaşa mahallesi, tapunun 307 ada 16,17,141,142 nolu parsellerde Belediye Encümenin 21.07.2020 tarih ve 20/139 sayılı karari ile onaylanan İmar kanunun 18. maddesine göre yapılan imar uygulaması ve parselasyon planı belediye ilan panosuna asılmıştır.

           İlgililere ilanen duyurulur.

 Metin KAYAYURT

Belediye Başkan Yardımcısı            

                                                      

TOP