İLAN

İLAN

İlçemiz Kültür mahallesi, tapunun 439  ada 13,14,15,33,38 ve 39 nolu parsellerde Belediye Encümenin 23.02.2021 tarih ve 21/42 sayılı karari ile onaylanan İmar kanunun 18. maddesine göre yapılan imar uygulaması ve parselasyon planı belediye ilan panosuna asılmıştır.

           İlgililere ilanen duyurulur.

TOP