OLAĞANÜSTÜ MECLİS GÜNDEMİ

 

                                                                                                                               NİKSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN ;

                  5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince Belediye Meclisi aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 11 TEMMUZ 2017 Salı günü saat 15.00’de Belediye Meclis salonunda konunun aciliyeti dolayısıyla olağanüstü olarak toplanacak    

                5393 Sayılı Belediye Kanununun 21. maddesine istinaden duyurulur. 07.07.2017

                                                                                           NİKSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

G Ü N D E M :

1 - 2017 Mali Yılında Belediyemizden emekli olan ve olacak işçilerin Kıdem Tazminatı ödemesi, ihbar tazminatı,  6111 sayılı kanunu’na göre ihtiyaç fazlası işçilerin alacaklarının ve diğer alacaklarının ödenmesi amacıyla İller Bankasından Kredi çekilmesi, işlemlerini yürütmek üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi hususunun görüşülmesi,

 2 İlçemiz Kültür Mahallesi Ada mevkiinde tapunun 401 ada 55,61,62,66 ve 79 nolu parselleri ve 473 ada 20 parsellerde Tarım ve Hayvancılık Tesisi Alanı olarak imar planı değişikliğinin görüşülmesi,

 3 – İlçemiz İsmetpaşa Mahallesi Giriş Gölü mevkiinde tapunun 742 ada 13, 14 ve 15 parsellerinde Belediye Hizmet alanı olarak imar planı değişikliğinin görüşülmesi,  

 

 

TOP