-İLAN-1

-İLAN-

 

NİKSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

3194 Sayılı İmar Kanununun 8. maddesi ve mekansal planlar yapım yönetmeliğin 20,31,32. maddeleri gereğince, BELEDİYE MECLİSİMİZİN 02.03.2021 TARIH VE 37 SAYILI KARARI ILE ONAYLANAN İLÇEMİZ KÜLTÜR MAHALLESİ TAPUNUN 393 ADA 217, 264 PARSELLER VE 999 ADA 236, 240 PARSELLERİNDE HAZIRLANAN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ VE 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ 05.03.2021 - 05.04.2021 tarihleri arasında belediye giriş katına asılmıştır.

 

İlgililere ilan olunur.

 

Niksar Belediye Başkanlığı

TOP