İLAN - İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

-İLAN-

NİKSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

3194 Sayılı İmar Kanununun 8. maddesi ve mekansal planlar yapım yönetmeliğinİN 26,31,32. maddeleri gereğince, BELEDİYE MECLİSİMİZİN 18.05.2021 TARIH VE 65 SAYILI KARARI ILE ONAYLANAN İLÇEMİZ İSMETPAŞA MAHALLESİ TAPUNUN 52 ADA 2, 32, 33 VE 34 PARSELLERİNDE HAZIRLANAN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI VE 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ 26.05.2021 - 26.06.2021 tarihleri arasında belediye giriş katına asılmıştır.

İlgililere ilan olunur.

Niksar Belediye Başkanlığı

TOP