AĞUSTOS 2017 MECLİS GÜNDEMİ

İ L A N

 NİKSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN ;

 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesi ile Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 6. maddesi gereğince, Belediye Meclisi 01 AĞUSTOS 2017 Salı günü, saat 15:00’de Belediye Meclis Salonunda toplanarak, aşağıda gündemde yazılı konuları görüşecektir.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 21. maddesine istinaden duyurulur. 28/07/2017

 NİKSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 G Ü N D E M :

 1- Belediyemiz Kum Eleme Tesisinin yıllık kirasının ihaleye çıkartılması ve ihale süresinin belirlenmesi,

 2 – Belediyemize ait Nik-Bel Şirketi adına Kamu ve Özel Bankalardan 500.000,00 ( Beşyüzbin )  Gayri Nakdi Kredi Kullanmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi,

 3 - İlçemiz Şeyhler Köyünde tapunun 1 nolu parsellerinde Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Tesisi ( GES ) projesi ile ilgili imar planı değişikliğinin onaylanmasının görüşülmesi,

 4 - İlçemiz İsmetpaşa Mahallesi Giriş Gölü mevkiinde tapunun 742 ada 13,14 ve 15 nolu parsellerinde Belediye Hizmet alanı amaçlı imar planı değişikliğinin onaylanmasının görüşülmesi,

 5 – İlçemiz İsmetpaşa Mahallesi tapunun 109 ada 53 nolu parselinde Emniyet Hizmet alanının imar planı değişikliğinin onaylanmasının görüşülmesi,

 6 – İlçemiz Kültür Mahallesi tapunun 566 ada 45,46 ve 47 nolu parsellerinde DSİ 7. Bölge Müdürlüğünün 03.02.2017 tarih ve 78935 sayılı yazısı doğrultusunda İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi 

7 – İlçemiz İmar Planı ve mücavir alan sınırları içerisinde ruhsat verilen binalarda 01.07.1993 tarih ve 21624 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Otopark yönetmeliği gereğince otopark bölgelerinin ve otopark miktarlarının hesap şekli ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi,

 8 – İlçemiz Çepnibey Mahallesi tapunun 295 ada 14 parselinde imar planı değişikliğine ilişkin İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi,

 9 – İlçemiz Kültür Mahallesinde Trafo alanının imar planı tadilatına ilişkin Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin 30.05.2017 tarih ve 40852 sayılı yazısının görüşülmesi,

 10 – İlçemiz Çamiçi yaylası 1/5000 ölçekli Revizyon+İlave Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Revizyon +İlave Uygulama İmar Planına yasal askı süresinde içerisinde yapılan 58 adet itiraz dilekçelerinin görüşülmesi,

 11 – İlçemiz Kültür Mahallesi tapunun 433 ada 17 parselinde imar planı değişikliği yapılmasına ilişkin vatandaş dilekçesinin görüşülmesi,

 12 – İlçemiz Kültür Mahallesi tapunun 433 ada 39 parselinde imar planı değişikliği yapılmasına ilişkin vatandaş dilekçesinin görüşülmesi,

 13 – İlçemiz Hamidiye Mahallesi Kavaklık Sanayi alanında mülkiyeti Belediyemize ait tapunun 736 ada 3 nolu parseli ile ilgili tahsis talebinin görüşülmesi,

14 – Ağrı Doğubeyazıt Tendürek Dağında şehit olan Şehit Jandarma Uzman Çavuş Abuzer DOĞAN’ın isminin İlçemiz mücavir alan sınırları içerisinde bulunan Eski Emniyet Hizmet binasından başlayarak Kireç Köprüye kadar olan 30 metrelik yola “ Şehit Jandarma Uzman Çavuş Abuzer DOĞAN ” isminin verilmesi konusunun görüşülmesi,

TOP