İLAN

-İLAN-

NİKSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

3194 Sayılı İmar Kanununun 8. maddesi ve mekansal planlar yapım yönetmeliğin 26,31,32. maddeleri gereğince, BELEDİYE MECLİSİMİZİN 02.11.2021 TARIH VE 115 SAYILI KARARI ILE ONAYLANAN İLÇEMİZ İSMETPAŞA MAHALLESİ TAPUNUN 49 ADA 75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-89-103 PARSELLER VE 649 ADA 1 NOLU PARSELDE HAZIRLANAN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI VE 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ 09.11.2021 - 09.12.2021 tarihleri arasında belediye giriş katına asılmıştır.

 

İlgililere ilan olunur.

Niksar Belediye Başkanlığı

 

TOP