İLAN-1

NİKSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

3194 Sayılı İmar Kanununun 8. maddesi ve mekansal planlar yapım yönetmeliğin 25,31,32. maddeleri gereğince, BELEDİYE MECLİSİMİZİN 02.11.2021 TARIH VE 116 SAYILI KARARI ILE ONAYLANAN İLÇEMİZ ÇENGELLİ MAHALLESİ TAPUNUN 902 ADA 2 NOLU PARSELDE HAZIRLANAN 1/5000 ÖLÇEKLİ İLAVE NAZIM İMAR PLANI VE 1/1000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI 09.11.2021 - 09.12.2021 tarihleri arasında belediye giriş katına asılmıştır.

 

İlgililere ilan olunur.

Niksar Belediye Başkanlığı

TOP