İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ İLANI

-İLAN-

NİKSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

3194 Sayılı İmar Kanununun 8. maddesi ve mekansal planlar yapım yönetmeliğin 26,31,32. maddeleri gereğince, BELEDİYE MECLİSİMİZİN 07.12.2021 TARIH VE 134 SAYILI KARARI ILE ONAYLANAN İLÇEMİZ DÖNEKSE MAHALLESİ TAPUNUN 1070 ADA 10 NOLU PARSELDE HAZIRLANAN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI VE 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ 14.03.2022 - 12.04.2022 tarihleri arasında belediye giriş katına asılmıştır.

İlgililere ilan olunur.

Niksar Belediye Başkanlığı

TOP