EKİM AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

İ   L   A   N

 

 

 

NİKSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN ;

 

 

          5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi ile Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 6. maddesi gereğince, Belediye Meclisi 03 EKİM 2017 Salı günü, saat 15:00’de Belediye Meclis Salonunda toplanarak, aşağıda gündemde yazılı konuları görüşecektir.

 

             5393 Sayılı Belediye Kanununun 21. maddesine istinaden duyurulur.    29 / 09 / 2017

 

 

 

                                                                                       NİKSAR BELEDİYE                                  

                                                                                                  BAŞKANLIĞI

 

 

G Ü N D E M :

 

1- 2018 yılında Niksar Belediyesi tarafından alınacak olan Vergi Resim ve Harçlarla ilgili ücret tarifesinin görüşülmesi;

 

2- 2018 yılında Niksar Belediyesi tarafından yapılacak olan hizmetlere mukabil alınacak Ücret tarifesinin görüşülmesi;

 

3- İlçemiz Kayapaşa Mahallesi Ünye Caddesi Derebağ mevkii 357 ada 2 nolu parselin park olarak düzenlenerek kiraya verilmesi konusunun görüşülmesi,

 

4-İlçemiz Bağlar Mahallesi Danişmend Gazi Bulvarında yapılacak olan Galericiler Sitesi İnşaatı yapımında kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.’ den 2.000.000,00  ( İki milyon Türk Lirası ) kredi kullanılması için Belediye Başkanına yetki verilmesinin görüşülmesi,

 

5- Belediye Meclisinin 05.09.2017 tarih ve 17/78 sayılı kararı doğrultusunda İlçemiz Çamiçi Yaylası 1/5000 ölçekli Revizyon + İlave Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Revizyon + İlave Uygulama İmar Planının onaylanmasının görüşülmesi,

 

6- İlçemiz Kültür Mahallesi Ada mevkiinde tapunun 401 ada 55, 61, 62, 66 ve 79 nolu parselleri ve 473 ada 20 parsellerinde Tarım ve Hayvancılık Tesisi alanı amaçlı İlave İmar Planının onaylanmasının görüşülmesi,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7- İlçemiz Kültür Mahallesi tapunun 433 ada 39 parselinde hazırlanan İmar Plan değişikliğinin onaylanmasının görüşülmesi,

 

8- İlçemiz Kültür Mahallesi tapunun 566 ada 45, 46 ve 47 nolu parsellerinde hazırlanan İmar Plan değişikliğinin onaylanmasının görüşülmesi,

 

9- İlçemiz Çepnibey Mahallesi tapunun 295 ada 14 parselinde İmar Plan değişikliğinin onaylanmasının görüşülmesi,

 

10-İlçemiz İsmetpaşa Mahallesi tapunun 32 ada 293, 288, 65, 289, 291, 295 ve 352 nolu parsellerde İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi,

 

11- İlçemiz Kültür Mahallesi tapunun 433 ada 4, 21 ve 22 parsellerinde İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi,

 

12- 28.12.2016 tarih ve 2016/103 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı ile Elektrik Üretim A.Ş.’ ye ait olan Özelleştirme kapsamında ve programında bulunan Köklüce HES kullanımındaki taşınmazlardan, İlçemiz Korulu Köyü tapunun 355, 356, 755, 783, 966 ve 970 nolu taşınmazlar ve üzerinde bulunan lojman ve sosyal tesislerin Belediyemize devrinin görüşülmesi,

 

13- İlçemiz İsmetpaşa Mahallesi Sıragöz mevkii tapunun 76 ada 327 parselinde İmar Planı değişikliği ile ilgili vatandaş dilekçesinin görüşülmesi,

TOP