KASIM AYI MECLİS GÜNDEMİ

İ   L   A   N

 

 

NİKSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN ;

 

 

       5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi ile Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 6. maddesi gereğince, Belediye Meclisi 07 KASIM 2017 Salı günü, saat 15:00’de Belediye Meclis Salonunda toplanarak, aşağıda gündemde yazılı konuları görüşecektir.

         5393 Sayılı Belediye Kanununun 21. maddesine istinaden duyurulur.  03/11/2017

 

 

                                                                                          NİKSAR BELEDİYE

                                                                                                      BAŞKANLIĞI

 

G Ü N D E M :

 

1 - 2018 yılı Hazırlık bütçesinin görüşülmesi,

 

2 - 2017 yılı Bütçesine ihtiyaç olan ve ödenek aşımı öngörülen tertiplere uygun olarak Ek Ödenek

      yapılması konusunun görüşülmesi,

 

3 – Belediyemizin, eski Ayvaz Suyu Bayii Murat ERDUĞAN’da bulunan alacağının 5393 sayılı    

      kanunun 18/h maddesine göre uzlaşarak tasfiye edilmesi için Belediye Başkanına

      yetki verilmesi,

 

4 - Belediyemize ait Cari Borçları kapatmak üzere kullanmak için Kamu Bankaları, Özel

     Bankalar ve İller Bankasından 3.000.000,00 TL ( Üç milyon türk lirası ) kredi alınması için

      Belediye Başkanına yetki verilmesi konusunun görüşülmesi,

 

5 - Memur Norm Kadro Kütüğünde düzenleme yapılması konusunun görüşülmesi,

 

6 - Niksar Kalesinde, Cumhuriyet Üniversitesi işbirliği ile gerçekleştirilecek kazı çalışması konusunun  

      görüşülmesi, 

 

7 - İlçemiz Kültür Mahallesi tapunun 433 ada 4,21 ve 22 parsellerinde imar plan değişikliği ile ilgili                                        

      İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi,

 

8 - İlçemiz Kültür Mahallesi tapunun 76 ada 327 parselinde imar planı değişikliği ile ilgili İmar   

      Komisyonu  Raporunun görüşülmesi,

 

9 - Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından Belediyemize devri yapılan İlçemiz Korulu Köyü

     tapunun 355,356,755,783,966 ve 970 nolu taşınmazlar ve üzerinde bulunan lojman ve sosyal           

     tesislerin Bölge Huzur evi yapımı için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına tahsisinin görüşülmesi,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 - İller Bankası tarafından halihazır haritaları yapılan Dönekse, Haydarbey, Çengelli, Kumçiftlik ve

     Hamidiye mahallelerine imar planına esas jeolojik, jeoteknik ve jeofizik etüt çalışmasının yapılması     

      ve bu çalışmaya esas 1/5000 ölçekli Nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı 

      yapılması konusunun görüşülmesi,

 

11 - İlçemiz İsmetpaşa Mahallesi tapunun 109 ada 46, 47, 48 ve 50 nolu parsellerinde imar planı

     değişikliği yapılmasına ilişkin vatandaş dilekçesinin görüşülmesi,

 

12 - İlçemiz İsmetpaşa Mahallesi tapunun 840 ada 462,463,464,465,466,467,468,469 ve 470

     nolu parsellerinde imar planı değişikliği yapılmasına ilişkin vatandaş dilekçesinin görüşülmesi,

 

13- İlçemiz Çepnibey Mahallesi tapunun 301 ada 16 parselinin satın alınması konusunun görüşülmesi,

 

14- İlçemiz Bağlar Mahallesi Ulvi Saime Kaya İlkokulunun önünden geçen 8 metrelik yola Şehit Polis

      Emin ŞAHİN isminin verilmesinin görüşülmesi,

TOP