ARALIK AYI MECLİS TOPLANTISI

                                   İLAN

 

 

                                      NİKSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN ;

 

 

           5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi ile Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin                6. maddesi gereğince, Belediye Meclisi 05 ARALIK 2017 Salı günü, saat 15:00’de Belediye Meclis Salonunda toplanarak, aşağıda gündemde yazılı konuları görüşecektir.

 

            5393 Sayılı Belediye Kanununun 21. maddesine istinaden duyurulur.  29/11/2017

 

 

                                                                                                                                                     NİKSAR BELEDİYE

                                                                                                                                     BAŞKANLIĞI

 

 

G Ü N D E M :

 

        1-   5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (b) fıkrası ve Mahalli İdareler Bütçe ve

            Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesinin ikinci fıkrasına istinaden Belediye   

            Bütçesinin yedek ödeneğinden ihtiyaç olan ve ödenek aşımı öngörülen tertiplere ekli   

            cetvele uygun olarak aktarma yapılması gerektiği hususunun görüşülmesi,

2-   2018 Mali yılı Belediye Hazırlık Bütçesi ile ilgili Plan Bütçe Komisyonu Raporunun               

       görüşülmesi,

       3-   2018 yılı için “Belediye Tarafından İfa Edilen Hizmetlere Mukabil Alınacak Ücret Tarifesi ile                       

             ilgili Plan Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi,

       4-   2018 yılı için "Niksar Belediyesi Vergi Resim ve Harçlarla ilgili Plan Bütçe Komisyonu              

             Raporunun görüşülmesi,

      5-   İlçemiz İsmetpaşa Mahallesi tapunun 109 ada 46,47,48 ve 50 nolu parsellerinde imar planı

             değişikliğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi,

       6-  İlçemiz İsmetpaşa Mahallesi tapunun 840 ada 462,463,464,465,466,467,468,469 ve 470 nolu

             parsellerinde imar planı değişikliğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi,

       7-   03.07.2017 tarih ve 30113 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “ Planlı Alanlar İmar

            Yönetmeliği”nin madde 25 “eksik katlı bina yapılması” hükmü doğrultusunda, eksik atlı bina

             yapılabilmesi için Niksa Merkez ve Çamiçi Yaylası İmar Planlarına ilave plan notu eklenmesi

             konusunun görüşülmesi,

       8-   İlçemiz Kültür Mahallesi tapunun 487 ada 54 parselinde mülkiyeti Belediyemiz adına kayıtlı                                                                                    

            176,01 m2’lik yerin satışının görüşülmesi,

       9-   İlçemiz İsmetpaşa Mahallesi tapunun 752 ada 1 parselinde imar plan değişikliğine ilişkin

             vatandaş dilekçesinin görüşülmesi,

     10-  İlçemiz Kültür Mahallesi Adalet Sarayı ile Ahmet Altıkulaç Anadolu Lisesi arasında

            tapunun 408 ada 1,27,42 ve 43 parsellerinde Kütüphane binası yapılmasına ilişkin    

            Niksar Kaymakamlığı İlçe Halk Kütüphanesi Müdürlüğünün 28.11.2017 tarih 85 sayılı  

            yazısının görüşülmesi,

TOP