İLAN 04-08-2022 - 3

4 Ağustos 2022

İLAN 04-08-2022 - 3

4 Ağustos 2022

 NİKSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

 (İmar İşleri Müdürlüğü)

İlçemiz Çamiçi yaylası Özdemir Köyü , Belediye Encümeninin 02.08.2022 tarih ve 22/194 sayılı kararı ile onaylanan, tapunun 118 ada 119,132,133,135,243,244,245 ve 287 nolu parsellerde kayıtlı İmar Kanununun 18. Maddesine göre yapılan imar uygulaması ve parselasyon planı belediye ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

DİĞER DUYURULAR