İLAN - 12-11-2022

12 Kasım 2022

İLAN - 12-11-2022

12 Kasım 2022

NİKSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

3194 Sayılı İmar Kanununun 8. maddesi ve mekansal planlar yapım yönetmeliğin 26,31,32. maddeleri gereğince, BELEDİYE MECLİSİMİZİN 01.11.2022 TARIH VE 87 SAYILI KARARI ILE ONAYLANAN İLÇEMİZ KÜLTÜR MAHALLESİ TAPUNUN 385 ADA 183-184-185 NOLU PARSELLERDE HAZIRLANAN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI VE 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ 08.11.2022 – 07.12.2022 tarihleri arasında belediye giriş katına asılmıştır.

İlgililere ilan olunur.

 

Niksar Belediye Başkanlığı

 

DİĞER DUYURULAR