İLAN - 31-08-2022

31 Ağustos 2022

İLAN - 31-08-2022

31 Ağustos 2022

NİKSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

(İmar İşleri Müdürlüğü)

İlçemiz Çamiçi yaylası Özdemir köyü, Belediye Encümeninin 23.08.2022 tarih ve 22/229 sayılı kararı ile onaylanan, tapunun 118 ada 121, 122, 128, 130, 131,288,289,309,310,311,312,313,316,317 ve 318 nolu parsellerde kayıtlı İmar Kanununun 18. Maddesine göre yapılan imar uygulaması ve parselasyon planı belediye ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

DİĞER DUYURULAR