İMAR UYGULAMASI VE PARSELASYON PLANI İLANI

27 Aralık 2023

27 Aralık 2023

NİKSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

 (İmar İşleri Müdürlüğü)

İlçemiz Çamiçi yaylası Ardıçlı köyü, Belediye Encümeninin 26.12.2023 tarih ve 23/324 sayılı kararı ile onaylanan, tapunun 116 ada 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ve 39 nolu parsellerde kayıtlı İmar Kanununun 18. Maddesine göre yapılan imar uygulaması ve parselasyon planı belediye ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

DİĞER DUYURULAR