Niksar nüfusu 2023 yılına göre 62.287.

Bu nüfus, 30.839 erkek ve 31.448 kadından oluşmaktadır.
Yüzde olarak ise: %49,51 erkek, %50,49 kadındır.