İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ - 1

15 Mart 2023

İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ - 1

15 Mart 2023

-İLAN-

NİKSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

3194 Sayılı İmar Kanununun 8. maddesi ve mekansal planlar yapım yönetmeliğin 25,31,32. maddeleri gereğince, BELEDİYE MECLİSİMİZİN 07.03.2023 TARIH VE 31 SAYILI KARARI ILE ONAYLANAN İLÇEMİZ DÖNEKSE MAHALLESİ TAPUNUN 980 ADA 1 NOLU PARSELDE HAZIRLANAN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ 15.03.2023– 13.04.2023 tarihleri arasında belediye giriş katına asılmıştır.

İlgililere ilan olunur.

Niksar Belediye Başkanlığı

DİĞER DUYURULAR